Výťahový komunikátor je nevyhnutným vybavením moderných výťahov

Integráciu výťahového komunikátora, resp. hlasové brány, si pravdepodobne uvedomíme až vo chvíli, keď sa snami výťah zastaví a stláčame tlačidlo zvončeka. Výťahový komunikátor však nezaisťuje len spojenie s dozorovým centrom, ale aj mnoho ďalších funkcií potrebných na prevádzku výťahu a dohľad nad výťahom.

 

Hlasové brány hrajú hlavnú úlohu v obojsmernej komunikácii a bezpečnosti výťahov

Komunikačné systémy sú nevyhnutné pre zaistenie bezpečnosti osôb používajúcich výťah. A komunikácia je kľúčová najmä v čase núdze. Existuje možnosť, že konvenčné interkomové systémy nestačia. Vďaka použitiu najmodernejšej technológie komunikácie pomocou výťahového komunikátora sú hlasové brány schopné preklenúť komunikačné nedostatky.

Hlasová komunikácia cez reproduktor a mikrofón výťahu je bežná medzi jednoduchými výťahovými komunikačnými systémami. Pre mnoho ľudí so sluchovými alebo rečovými problémami je ale takáto komunikácia ťažká alebo úplne nemožná.

Hlasové brány presahujú konvenčné systémy. Umožňujú prepravovaným osobám vybrať si spôsob komunikácie pomocou textu alebo napríklad videa. Hlasové brány poskytujú bezproblémovú komunikáciu prostredníctvom hovorených, písomných alebo vizuálnych vodítok, čo zaisťuje, že nikto nezostane bez pomoci alebo nemožnosti oznámiť zásadné informácie v prípade núdze.

Hlasová brána ako súčasť budovy

Integráciou moderných hlasových brán so systémami správy budov je možné zaistiť centralizované riadenie a monitorovanie. Prostredníctvom integrácie sú výťahy, bezpečnostní pracovníci a správcovia budov schopní sa navzájom spojiť v reálnom čase.

Vzdialený monitoring a diagnostika

Experti na údržbu môžu pomocou hlasovej brány sledovať výťahové systémy z diaľky, rozpoznávať problémy a zabrániť vzniku ďalších problémov. Vďaka využitiu vzdialeného prístupu je možné riešiť prípadné problémy s výťahom rýchlejšie, čo nielen minimalizuje výpadky, ale zaisťuje aj nepretržitú prevádzku výťahu.

Rýchle reakcie v núdzových situáciách

V prípade núdzových a neočakávaných udalostí, ako sú výpadky prúdu, zemetrasenia alebo iné kritické situácie, je prostredníctvom hlasovej brány k dispozícii priama komunikačná linka medzi osobami vo výťahu a záchrannými službami.

Automatizované núdzové scenáre rýchlej reakcie zaistia, že príslušné bezpečnostné zložky a ďalšie organizácie budú kontaktované včas, čo uľahčuje vykonanie záchrannej operácie, ktorá je potom rýchla a dobre organizovaná.

Pripravené na budúcnosť

Ako sa technológia postupne vyvíja, hlasové brány možno ľahko aktualizovať o nové funkcie. Výťahový komunikátor tak nie je potrebné meniť vždy, pokiaľ je potrebné nastaviť novú funkciu, ktorá do konvenčných riešení nie je možné pridať.

Zhrnutie: 5 hlavných výhod integrácie výťahovej IoT brány

 • Sledovanie dát v reálnom čase
  Výťahová IoT brána umožňuje tímom správy budov a údržby sledovať dáta v reálnom čase. Senzory výťahu nepretržite zhromažďujú a oznamujú údaje o rýchlosti výťahu, vzorkách používania a stave systému. Vďaka monitorovaniu prevádzky v reálnom čase môžu výťahové brány pomôcť zefektívniť prevádzku a skrátiť prestoje. Navyše môže zvýšiť životnosť systémov tým, že systém rýchlo a včas rozpozná problémy.

 • Analýza dát pre prediktívnu údržbu
  Výťahy s integrovanou technológiou IoT poskytujú pokročilé analýzy, ktoré predpovedajú potreby údržby. Systém hlasovej brány využíva dáta a trendy na detekciu porúch a opravy komponentov výťahu ešte pred ich výpadkom, čo prispieva k predĺženiu životnosti zariadenia a znižuje potrebu núdzových opráv a dlhšiemu prerušeniu prevádzky výťahov.

 • Vzdialený prístup a optimalizácia
  Oprávnení zamestnanci majú možnosť vzdialenej správy výťahov. Správcovia budov môžu na diaľku upravovať nastavenia výťahu, plánovať údržbu a optimalizovať jeho výkon.

 • Energetická účinnosť a úspora nákladov
  Výťahové IoT brány neustále analyzujú vzorce využitia a optimalizujú svoju prevádzku podľa aktuálneho dopytu, čo prispieva k úspore energie. Vďaka tomu majitelia budov šetria energie. V časoch nižšieho dopytu môžu inteligentné algoritmy prevádzkovať výťahy efektívnejšie a ekonomickejšie, čo prináša úspory nákladov.

 • Integrácia so systémami správy budov (BMS)
  Integrácia systémov správy budov (BMS-Building Management System) s výťahovými bránami pomáha zaistiť hladký chod budov. Komplexná správa zariadenia je jednoduchšia vďaka centrálnemu riadeniu a monitorovaniu budovy. Správa budov a prevádzka výťahov sú vďaka tomuto prepojeniu efektívnejšie.

SECTRON má riešenie pre výťahový komunikátor

Výťahové IoT brány znamenajú revolúciu v tomto odvetví. Robustel vyvinul výťahovú bránu EV8100 s komplexnými rozhraniami pri dodržaní globálnych štandardov. Umožňuje hladkú integráciu so súčasnými zariadeniami.

Robustel EV8100

Navyše sa môže pochváliť záložnou batériou a funkciou failover 4G siete, ktorá zaisťuje maximálnu spoľahlivosť aj v prípade výpadku napájania. Okrem toho ponúka VoLTE (Voice over LTE), VoIP (Voice over IP) a port FXS (rozhranie analógovej telefónnej linky). Tieto protokoly umožňujú komunikáciu medzi interkomovým systémom výťahu a mobilnou sieťou.

Okrem toho zariadenie bezchybne funguje scloudovou platformou pre vzdialenú správu zariadenia Robustel RCMS (Robustel Cloud Manager Service).

Robustel RCMS

 

Kľúčové vlastnosti výťahovej brány Robustel EV8100

 • Podpora VolP aVoLTE
 • Integrovaná záložná batéria, v súlade s normami EN 81-28 aAS1735
 • Vysoko stabilné mobilné pripojenie 4G/3G/2G s globálnym pokrytím pásma
 • Rozhranie 1 × RS232, 1 × RS485 + 1 × CAN pre pripojenie k priemyselným zariadeniam
 • 4 × DI, 1 × relé pre jednoduché monitorovanie a ovládanie
 • Dva sloty pre SIM karty pre redundantnú komunikáciu
 • Podpora Wi-Fi 802.11ac s podporou režimov AP aCient
 • Podpora Bluetooth 5.2
 • Podpora softvéru Docker
 • Podpora C, C++, Java, Python, Node.jsatd.
 • Wireguard/IPsec/OpenVPN/GRE/L2TP/PPTP/DMVPN+ ďalšie možnosti VPN
 • Podpora platformy RCMS-Robustel proefektívnu správu veľkého množstva zariadení

Ďalšie informácie o výťahovej bráne a výťahovom komunikátore Robustel EV8100 nájdete na stránke produktu v našom e-shope.