Ako používať nabíjačku AC Charger

Uvedený postup popisuje spôsob nastavenia nabíjačky SECTRON AC Charger. Pri modeli nabíjačky SECTRON LITE je nastavenie obmedzenia nabíjacieho prúdu a odloženého štartu odlišné. Princíp nabíjania ale zostáva rovnaký.

Kompatibilita s vozidlami

Zariadenie je kompatibilné so všetkými modelmi elektrických a plug-in-hybridných vozidiel všetkých výrobcov vybavených podľa európskeho štandardu zásuvkou IEC 62196, Type 2, Mennekes.

Základné funkcie a ovládanie

Na využitie efektívneho používania má nabíjačka odložený štart začiatku nabíjania. Vďaka tomu môžete využiť lacnejšie sadzby nízkeho tarifu alebo ovplyvniť čas ukončenia nabíjania Vášho vozidla. Po pripojení nabíjačky do siete je v ľavom dolnom rohu displeja zobrazená východisková hodnota 0 h, ktorú je možné tlačidlom TIME postupne zvyšovať v krokoch 1 až 9 hodín. Následným stlačením je hodnota vynulovaná. Odpočet nastaveného času odloženého štartu je zahájený pripojením konektora typu 2 do vozidla.

Funkcia obmedzenia maximálneho prúdu slúži na nastavenie nabíjacieho výkonu. Po pripojení nabíjačky do siete je v ľavej časti displeja zobrazená východisková hodnota 16 A, ktorú je možné tlačidlom AMPS meniť v krokoch 6 až 16 A (pri 22 kW modeli do hodnoty 32A). V miestach s nedostatočným výkonom rozvodnej siete, obmedzenie ističom alebo pokiaľ je na daný istič pripojených viac spotrebičov súčasne, je vhodné znížiť maximálny odoberaný prúd. Hodnotu konzultujte s prevádzkovateľom elektrickej prípojky a po spustení nabíjania počkajte u vozidla na nábeh nastaveného výkonu nabíjania.

Rozdelenie displeja je znázornené na obrázku nižšie.

Display nabíjačky SECTRON

Hodnotu prenesenej energie v hornom pravom rohu displeja si nabíjačka pamätá aj po odpojení od elektrického zdroja a hodnota sa načíta s každým ďalším nabíjacím cyklom (do maximálnej hodnoty 999.99 kW.h).

Hodnotu vymažete stlačením a pridržaním tlačidla TIME. Tým sa vykoná reštart zariadenia a vynulovanie počítadla. Po tomto reštarte bude hodnota načítaná opäť od nuly do ďalšieho vynulovania.

Popis nabíjacieho procesu

Pri používaní nabíjačky dbajte na zvýšenú opatrnosť pri manipulácii s káblom. Uložte kábel tak, aby nemohlo dôjsť na zakopnutie osoby alebo prejdenie vozidlom.

  1. Pre aktiváciu nabíjačky pripojte červenú zástrčku CEE do patričnej zásuvky CEE 400 V, 5-pin.
  2. Nastavte požadované parametre obmedzenia maximálneho prúdu a odloženého štartu nabíjania.
  3. Pripojte bielo-čiernu zástrčku IEC 62192, type 2, Mennekes do patričnej zásuvky vozidla.
  4. Nabíjanie sa začne okamžite alebo po uplynutí doby odloženého štartu.
  5. Pre ukončenie nabíjania postupujte podľa návodu k vozidlu. Najskôr odpojte konektor od vozidla.
  6. Poznačte si energiu v kWh dodanú do vozidla a odpojte červenú zástrčku od siete.

Nabíjací postup

Zobrazenie histórie nabíjania

Na zobrazenie hodnôt prenesenej energie jednotlivých nabíjaní je potrebné vstúpiť do sekcie pamäte.

Pri odpojenej nabíjačke od zdroja elektriny stlačte a držte tlačidlo AMPS. Zapojte nabíjačku do elektrickej zásuvky. Tlačidlo držte do chvíle, kedy sa na displeji objaví „Check”. Po uvoľnení tlačidla sa na displeji objaví obrazovka s celkovou hodnotou prenesenej energie do batérie vozidla „Cumulative Power”. Táto hodnota je rovnaká s hodnotou prenesenej energie na základnej obrazovke v režime nabíjania.

Z obrazovky Cumulative Power sa dá tlačidlom TIME prepnúť na obrazovku „Power record”, kde je zoznam jednotlivých nabíjacích cyklov s hodnotami prenesenej energie. V zozname nabíjacích cyklov listujete tlačidlom TIME.

Z obrazovky Power record sa dá prepnúť späť na obrazovku Cumulative Power tlačidlom AMPS.

Vynulovanie uložených hodnôt z pamäte

Mazanie hodnôt vykonávate vždy na obrazovke, kde chcete hodnoty vymazať!

Zmazanie Celkovej hodnoty (Cumulative Power) vykonáte dlhým podržaním tlačidla AMPS. Dôjde k prebliknutiu displeja a objaví sa hodnota nula.

Zmazanie Histórie nabíjania (Power Record) vykonáte dlhým podržaním tlačidla TIME. Dôjde k vymazaniu histórie nabíjania.

Odpojením nabíjačky od zdroja a jej znovuzapojením prejdete späť do základného režimu nastavenia nabíjania.

Hodnota celkovej prenesenej energie cez nabíjačku Obrazovka celkovej hodnoty energie

Jednotlivé nabíjacie cykly
Obrazovka histórie nabíjacích cyklov