Sú wallboxy bezpečné?

Bezpečnosť je na prvom mieste

Keď hovoríme o wallboxoch, teda zariadeniach slúžiacich na nabíjanie elektrických vozidiel, je bezpečnosť samozrejme kľúčovým faktorom. Je dôležité si uvedomiť, že výrobcovia wallboxov sú povinní spĺňať prísne bezpečnostné normy a predpisy. Pri výbere wallboxu je preto vhodné dôkladne preveriť certifikáciu a dodržiavanie bezpečnostných štandardov daného výrobcu.

Wallboxy Olife Energy

Certifikácia a normy

Pri výrobe wallboxov sa využívajú najmodernejšie technológie a materiály, ktoré spĺňajú prísne normy a certifikácie v oblasti bezpečnosti elektrických zariadení. Wallboxy sú testované a certifikované nezávislými inštitúciami, ktoré overujú ich dodržiavanie bezpečnostných predpisov. Medzi hlavné certifikácie, ktoré sa týkajú bezpečnosti wallboxov, patrí napríklad certifikácia CE, TÜV alebo IEC.
 

Technická bezpečnosť

Samotný dizajn a technické prevedenie wallboxu sú navrhnuté tak, aby minimalizovali riziko nebezpečenstva. Wallboxy sú vybavené rôznymi ochrannými prvkami, ako sú poistky, bezpečnostné relé, izolácia vodičov alebo ochranné kryty. Ďalej sú vždy predradené prúdovým chráničom a ističom. Tieto prvky zaisťujú ochranu ako pred elektrickým skratom, preťažením, tak pred nebezpečným dotykom pre užívateľov či nebezpečným zemným poruchovým prúdom.
 

Protipožiarna bezpečnosť

Vzhľadom na to, že wallboxy pracujú s elektrickou energiou, je tiež dôležité zohľadniť protipožiarnu bezpečnosť. Výrobcovia wallboxov musia spĺňať prísne požiarne normy a predpisy, aby minimalizovali riziko požiaru. Na to slúžia rôzne prvky, ako sú napríklad ochranné kryty, termoregulácia či detekcia požiaru.
 

Bezpečnostné príslušenstvo

Okrem samotného wallboxu je tiež dôležité dbať na bezpečnostné príslušenstvo, ktoré s ním súvisí. To zahŕňa napríklad správne namontované a uzemnené prívodné káble, správne umiestnené a zabezpečené zásuvky, ako aj používanie kvalitných nabíjacích káblov so zodpovedajúcim prierezom vodičov. Správna inštalácia a správne používanie príslušenstva sú zásadné pre zaistenie bezpečnosti pri používaní wallboxu.
 

Záver

Ak sa pýtate, či sú wallboxy bezpečné, odpoveď je áno. Ak sú vyrobené a certifikované podľa prísnych bezpečnostných noriem a štandardov, môžu byť bezpečne používané na každodenné nabíjanie elektrických vozidiel. Je však dôležité vyberať kvalitných výrobcov, vykonávať správnu inštaláciu a dodržiavať príslušné bezpečnostné predpisy a odporúčania. Súčasťou inštalácie wallboxu je povinná revízna správa, kde poverený revízny technik posudzuje bezpečnosť danej elektro - inštalácie.
 
V SECTRONE predávame len zariadenia, ktoré spĺňajú všetky povinné parametre. S produktmi českých výrobcov OlifeEnergy a MyBox a odbornou inštaláciou a revíziou sa nemusíte pri používaní wallboxov obávať.